Skip to main content

Čištění odpadního vzduchu pro fritovací linku


Situace

Fritovací linky produkují obrovské množství mastného odpadního vzduchu vázaného na vodní páru. Tento vzduch musí být odváděn do životního prostředí. Náš zákazník se zavázal k udržitelnému rozvoji a nechce svou bilanci udržitelnosti zatěžovat ani zápachem, ani emisemi znečišťujících látek. 

Problém

Velké množství tuku, který se dostává do ovzduší z fritéz a teflonových pásových fritéz, vedlo k neustálým stížnostem obyvatel na obtěžování zápachem. Do té doby používaná neutralizace zápachu esterem kyseliny citronové přinášela jen nedostatečné výsledky. Kromě toho silné nánosy tuku ve výfukovém potrubí a na střeše zvyšovaly riziko požáru. Běžné metody mohou odstranit pouze část znečištění. Obtěžování zápachem se zatím dařilo jen stěží zabránit.

Řešení

Poprvé ve Francii byla použita ekologická a zároveň úsporná technologie UV-C/ozon.

V odtahovém potrubí byl instalován systém oxytec pro čištění průmyslového odpadního vzduchu UV-ozonem: Odsávaný vzduch proudí přes UV-C světlo a speciální lampy produkující ozon (fotozonové trubice). Mastnota a další pachové látky jsou odstraněny až z 98 %.

Produkt

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

CFA

Čistý vzduch ve fritéze
Výkonný a lehký systém čištění odpadního vzduchu na bázi UV-ozonu

Výsledek

Mastnota a pachy ve vypouštěném vzduchu jsou téměř zcela neutralizovány. V potrubí odváděného vzduchu ani v prostředí se netvoří tukové usazeniny a riziko požáru se díky tomu výrazně snížilo. Systém pracuje trvale efektivně (na rozdíl od biofiltrů), a to i při různém organickém zatížení – a také šetří náklady, protože již nejsou potřeba žádné spotřební prostředky.

Výhody

  • Rozsáhlá neutralizace těkavých organických látek a zápachu
  • Kompaktní, lehké a rychle připravené řešení
  • Nízké náklady na údržbu
  • Nízké náklady na energii
  • Soulad s TA-Luft

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: