Skip to main contentMagnetický separátor: získávání kovů z vody


Vodou mísitelná chladicí maziva (emulze olej ve vodě nebo syntetické emulze) se používají při zpracování kovů (válcování, vrtání, soustružení, frézování a broušení).

Magnetické separátory oddělují obsažené magnetické hrubé a jemné částice od emulze, mazivo zůstává z velké části nedotčeno. Výhody: méně kovových kalů, nižší náklady na likvidaci a nižší spotřeba energie.

Máte zájem o toto nebo jiné řešení?

Obraťte se na nás.

Magnetický separátor:

Jak funguje


V kovozpracujícím průmyslu je chladicí voda potřebná v mnoha oblastech výroby: Při válcování za tepla, kalení horkých pásů za účelem úpravy speciálních fyzikálních vlastností, odstraňování okují nebo při laminárním chlazení.

Voda odvádí teplo a kovové částice. Kovové částice a kovový otěr ulpívají na olejové fázi emulze při příslušném procesu obrábění. Pokud se dále používá, vede kov, který obsahuje, ke snížení kvality, protože poškozuje povrchy, znečišťuje pásy a zkracuje životnost nástrojů zvýšeným opotřebením.

Jednou z možností je přidání chemických balíčků nebo úplná výměna emulze, což způsobuje značné náklady na likvidaci emulze a kovového kalu.

Naše plnoprůtokové nebo obtokové magnetické separátory dostanou kov z emulze pomocí vysoce výkonných magnetů. Obsah kovů se sníží na jednu padesátinu a směs může být nadále používána podle svého určení. Zařízení pracuje bez tlaku a bez chemikálií.

Výhody magnetického separátoru


  • Výrazně delší životnost emulze
  • Zvýšení účinnosti separace kovů na 95 %
  • Zlepšení kvality výrobku díky čistšímu povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Méně usazenin v čerpadlech a výměnících tepla
  • Méně vypouštění oleje při čištění
  • Modulární konstrukce, lze ji přidat do systémů nebo zcela přestavět

Máte nějaké dotazy nebo
Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: