Skip to main contentČistý vzduch
a čistá vodaVzduch a voda jsou základem našeho života. oxytec je čistí pomocí inovativních postupů odvozených z přírody.

Systémy oxytec pro čištění a dezinfekci vzduchu a vody již přesvědčily nespočet průmyslových podniků, restaurací a přepravních společností. Technologie čištění a dezinfekce od společnosti oxytec se nyní prosazuje i v malých podnicích a domácnostech.

Obraťte se na nás:

Řešení speciálních požadavků:


Čištění vzduchu a vody se v závislosti na odvětví potýká s velmi odlišnými problémy. Proto jsme se specializovali na různá odvětví, a to jak po odborné, tak po technologické stránce:

Kompetence a technologie


oxytec se spoléhá na čisticí procesy, které využívají fyzikální zákony přírody. Přirozené sluneční světlo, bouřky a déšť mají na přírodu čisticí účinek. Principy, které za tím stojí, jsou vhodné pro nejrůznější technologické souvislosti a mohou nahradit jiné nákladné a obvykle méně účinné procesy:

Jak můžeme slíbit efekt a efektivitu zároveň?

Protože se řídíme přírodou. Ta měla miliony let na to, aby vyvinula své mechanismy.

Anja Toussaint, oxytec

Čištění odpadního vzduchu

Dodržování zákonů o životním prostředí a zamezení obtěžování zápachem vyžaduje přesně cílená opatření. Nabízíme širokou škálu řešení pro odstraňování znečišťujících látek a kontaminantů, která byla vyvinuta speciálně pro konkrétní průmyslová odvětví a výrobní procesy.

Postupy

Dezinfekce

Pro použití v průmyslu máme k dispozici různé dezinfekční procesy založené na technologii UV-C a UV-ozonu. Vzduch, voda a povrchy, stejně jako výrobky a obaly mohou být pomocí těchto technologií zbaveny zárodků energeticky úsporným a ekologickým způsobem.

Postupy

Čištění vody

Voda hraje zásadní roli v průmyslu na nejrůznějších místech. Pro čištění procesní vody, pitné vody a chladicí vody nabízíme různé, velmi účinné postupy, které mají za cíl nahradit energeticky náročné nebo ekologicky škodlivé procesy.

Postupy

Řešení problémů z naší praxe


Za více než 15 let jsme realizovali velké množství projektů na čištění odpadního vzduchu, povrchů a vody. Vybrané příklady najdete pod následujícím odkazem:

Naše produkty


Čistý vzduch a čistá voda jsou tématy pro řadu průmyslových odvětví a problémů. Proto máme poměrně široký, specializovaný sortiment.

Jejich přehled najdete zde:

Čištění odpadního vzduchu

Čištění vody

Zdravý životní styl

Gastronomický odpadní vzduch

Dezinfekce

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

What would you like to know?

Simply put your question to our AI. They will answer you individually:

AI Chat

Chatbot Overlay

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: