Skip to main contentDezinfekce vody UV-C

Odstraňte choroboplodné zárodky bez použití chemikálií


Voda ve výrobě je často vystavena riziku kontaminace. Ať už se jedná o pitnou vodu, vodu na mytí nádobí nebo technologickou vodu – na mnoha místech mohou zárodky ohrozit kvalitu výrobku, a tím i pověst výrobce.

Společnost oxytec je specialistou na dezinfekci pomocí UV-C a UV-ozonu. Tyto procesy jsou vyzkoušené a osvědčené, vyhýbají se používání chemikálií a ve srovnání s tepelnými procesy jsou méně nákladné a výrazně úspornější z hlediska spotřeby energie.

Máte zájem o řešení pro čištění nebo dezinfekci vody?

Neváhejte se s námi spojit:

Oblasti použití UV-C dezinfekce vody


Pitná voda

V mnoha oblastech průmyslu, zejména v nápojovém nebo farmaceutickém průmyslu, se voda používá jako přísada v technologických linkách. Tato voda musí splňovat příslušné hygienické předpisy a nesmí obsahovat bakterie.

Může se stát, že přes veškerá opatření se do pitné vody dostanou škodliviny. Pro zajištění kvality pitné vody má společnost oxytec k dispozici řešení na bázi UV záření pro spolehlivou dezinfekci bez použití chemikálií a dosahuje snížení počtu patogenních zárodků o 99,9999 %. Nezůstávají žádná rezidua. Čištění vody pomocí UV-C s ozonem lze použít i ke zlepšení chuti a vzhledu pitné vody.

Technologická voda

Voda se ve výrobě používá téměř všude v průmyslu. Zejména v recirkulačních rozprašovacích zvlhčovačích a chladicích věžích v potravinářském průmyslu nacházejí mikroorganismy ideální podmínky pro svůj růst díky tzv. vyplavování látek ze vzduchu. Použití chemických prostředků je zde omezené. Ty navíc poškozují výrobní zařízení.
Použitím UV-C záření nebo ozonu lze výše popsaným problémům účinně předcházet. Nevznikají ani žádné zbytky chemických látek. Systémy UV lamp oxytec jsou speciálně navrženy pro takové výrobní prostředí. V závislosti na požadavcích zákazníka lze systémy UV lamp doplnit ozonovými systémy.

Mycí voda

Hygiena je nesmírně důležitá, zejména při zpracování živočišných potravin. Při mytí vody se do ní mohou dostat zárodky a při mytí zase zárodky do vody.
Tuto vodu dezinfikujeme pomocí UV záření, čímž zabráníme nebezpečí pro zaměstnance a připravíme ji na vypouštění do kanalizace. 

Odpadní voda

Zejména odpadní voda obsahuje mnoho zárodků, které mohou vést k nemocem a nepříjemnému zápachu. UV technologie hraje v řetězci čištění zásadní roli, protože dokáže levně a účinně zabránit vzniku zárodků a zápachu. UV dezinfekce vody tak doplňuje další procesy, jako je například vstřikování ozonu, a obvykle stojí na konci čisticího řetězce. Sterilizace je často základním požadavkem pro vypouštění průmyslových odpadních vod do veřejné kanalizace.

Způsob účinku: Dezinfekce UV světlem


V roce 1878 angličtí vědci Downes a Blunt zjistili, že mikroorganismy jsou vystaveny slunečnímu záření, které je silně redukuje. Při následném výzkumu bylo prokázáno, že neviditelná část slunečního záření o vlnové délce nižší než 320 nm má baktericidní účinek.

Světlo UV-C je účinné i ve vodě. V závislosti na dávce energie jsou neutralizovány i odolné choroboplodné zárodky. Sterilizace UV-C zachytí všechny mikroorganismy ve všech vývojových stádiích a dokáže snížit počet zárodků až o 99 %. Dezinfekce však nedosahuje úrovně 100% sterilizace.

Společnost oxytec má k dispozici řadu řešení pro nejrůznější aplikace.

Vědecké zázemí


Ultrafialové záření má kratší vlnovou délku než světlo viditelné pro člověka. Pod vlnovou délkou 254 nm se v závislosti na dávce záření rozkládají bakterie, houby, spory plísní a viry a ničí se i jejich DNA, čímž se zabraňuje dalšímu dělení buněk. Tím se také zabrání vzniku rezistencí.

Empirické studie ukázaly, že redukce zárodků je výsledkem doby záření a jeho síly. Tento faktor se udává jako součin mW x s/cm² (intenzita ozáření x doba ozáření na cm²).

Zárodky reagují na UV záření různě. Ty s vysokou citlivostí na UVC záření lze usmrtit již nízkou energetickou dávkou, např. bakterii Coli, zatímco např. chřipkové viry lze deaktivovat pouze zářením s velmi vysokou energií. Zárodky vyskytující se při zpracování potravin, zejména kvasinky, plísně a spory, vyžadují mnohem vyšší dávku. Totéž platí pro inaktivaci mikroorganismů ve zdravotnictví.

Výhody dezinfekce vody UV-C


  • Nepoužívání chemikálií
  • Žádná tvorba toxických sloučenin
  • Žádná tvorba rezistence
  • Nežádoucí mikroorganismy se během několika sekund stávají neaktivními, vlastnosti výrobku zůstávají nezměněny.
  • Jsou splněny vysoké požadavky na ochranu spotřebitele a VDI 6022 i koncepce HACCP.
  • Nízká spotřeba energie

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: