Skip to main content

CEA

Čistý výfukový vzduch

Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Technické vlastnosti

Tento systém odsávání vzduchu je určen k čištění odsávaného vzduchu v průmyslu. Proces čištění vzduchu v této jednotce probíhá ve třech krocích a účinně tak snižuje obsah těkavých organických látek/celkového C, formaldehydu, H²S, pachů a tuků v průmyslovém odpadním vzduchu. Systém splňuje všechny oficiální požadavky podle TA Luft (celkové C, formaldehyd, aromáty, merkaptany, pachové limity).

Oblasti použití

 • Tento systém odvádění vzduchu je určen k čištění odváděného vzduchu v průmyslu.

Funkce

 • 1. štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem UV světlem (fotolýza) na radikálové sloučeniny.
 • 2. Vznik ozonu a hydroxylových radikálů a jejich rozkladných produktů.
 • 3. reakce ozonu s rozštěpenými sloučeninami (oxidace) v následujícím reakčním úseku.
 • Vysoké hloubky průniku UV záření, a tím i optimálního využití výkonu záření, se dosahuje příčným prouděním odpadního vzduchu v ozařovací komoře.

Vložte

 • Tento systém odvádění vzduchu je určen k čištění odváděného vzduchu v průmyslu.

Technologie Materiál

Systém CEA se vždy skládá z následujících součástí:

 • ozařovací komora s UV/ozonovým konektorem
 • automatické jednotky CIP
 • řídicí systém
 • Struktura systému: Ozařovací komora s UV lampami (UV/ozonové trubice), automatický systém CIP, řídicí systém.
 • Počet UV lamp závisí na objemu vzduchu
 • Systém zapnuto/vypnuto, necitlivý na kolísání zatížení
 • Všechny oblasti systému se čistí automaticky a zůstávají bez usazenin
 • Nerezová ocel

Údržba instalace

 • Nízká stavební náročnost
 • Možnost instalace na střechu
 • Velmi nízké nároky na údržbu

Další informace

 • Nízké emise CO²
 • Velmi nízká spotřeba energie

Technische Daten

Název produktu vhodné
pro m³/h
Připojený
výkon v kW
Rozměry
v mm (d x š x v)
Hmotnost
v kg
Materiál
CEA 48/48 HO 2.000 – 5.000 4/8 900 x 2558 x 1395 500 Nerezová ocel
CEA 96/96 HO 4.000 – 10.000 9/16 1857 x 2558 x 1395 1.000 Nerezová ocel
CEA 144/144 HO 6.000 – 10.000 12/24 2716 x 2558 x 1395 1.500 Nerezová ocel
CEA 192 L/192 L HO 8.000 – 10.000 17/32 3616 x 2558 x 1395 2.000 Nerezová ocel
CEA 96 M/96 M HO 10.000 9/16 900 x 2558 x 2502 1.000 Nerezová ocel
CEA 192/192 HO 10.000 – 20.000 17/32 1857 x 2558 x 2502 2.000 Nerezová ocel
CEA 288/288 HO 15.000 – 20.000 25/ 48 2716 x 2558 x 2502 2.500 Nerezová ocel
CEA 384/384 HO 20.000 – 30.000 33/64 3616 x 2558 x 2502 3.000 Nerezová ocel

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: