Skip to main content

CEA

Čistý výfukový vzduch

Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Technické vlastnosti

Tento systém odsávání vzduchu je určen k čištění odsávaného vzduchu v průmyslu. Proces čištění vzduchu v této jednotce probíhá ve třech krocích a účinně tak snižuje obsah těkavých organických látek/celkového C, formaldehydu, H²S, pachů a tuků v průmyslovém odpadním vzduchu. Systém splňuje všechny oficiální požadavky podle TA Luft (celkové C, formaldehyd, aromáty, merkaptany, pachové limity).

Oblasti použití

 • Tento systém odvádění vzduchu je určen k čištění odváděného vzduchu v průmyslu.

Funkce

 • 1. štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem UV světlem (fotolýza) na radikálové sloučeniny.
 • 2. Vznik ozonu a hydroxylových radikálů a jejich rozkladných produktů.
 • 3. reakce ozonu s rozštěpenými sloučeninami (oxidace) v následujícím reakčním úseku.
 • Vysoké hloubky průniku UV záření, a tím i optimálního využití výkonu záření, se dosahuje příčným prouděním odpadního vzduchu v ozařovací komoře.

Vložte

 • Tento systém odvádění vzduchu je určen k čištění odváděného vzduchu v průmyslu.

Technologie Materiál

Systém CEA se vždy skládá z následujících součástí:

 • ozařovací komora s UV/ozonovým konektorem
 • automatické jednotky CIP
 • řídicí systém
 • Struktura systému: Ozařovací komora s UV lampami (UV/ozonové trubice), automatický systém CIP, řídicí systém.
 • Počet UV lamp závisí na objemu vzduchu
 • Systém zapnuto/vypnuto, necitlivý na kolísání zatížení
 • Všechny oblasti systému se čistí automaticky a zůstávají bez usazenin
 • Nerezová ocel

Údržba instalace

 • Nízká stavební náročnost
 • Možnost instalace na střechu
 • Velmi nízké nároky na údržbu

Další informace

 • Nízké emise CO²
 • Velmi nízká spotřeba energie

Technische Daten

Název produktu vhodné
pro m³/h
Připojený
výkon v kW
Rozměry
v mm (d x š x v)
Hmotnost
v kg
Materiál
CEA 48/48 HO 2.000 – 5.000 4/8 900 x 2558 x 1395 500 Nerezová ocel
CEA 96/96 HO 4.000 – 10.000 9/16 1857 x 2558 x 1395 1.000 Nerezová ocel
CEA 144/144 HO 6.000 – 10.000 12/24 2716 x 2558 x 1395 1.500 Nerezová ocel
CEA 192 L/192 L HO 8.000 – 10.000 17/32 3616 x 2558 x 1395 2.000 Nerezová ocel
CEA 96 M/96 M HO 10.000 9/16 900 x 2558 x 2502 1.000 Nerezová ocel
CEA 192/192 HO 10.000 – 20.000 17/32 1857 x 2558 x 2502 2.000 Nerezová ocel
CEA 288/288 HO 15.000 – 20.000 25/ 48 2716 x 2558 x 2502 2.500 Nerezová ocel
CEA 384/384 HO 20.000 – 30.000 33/64 3616 x 2558 x 2502 3.000 Nerezová ocel

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.