Skip to main content

Merkaptany – thioly

Merkaptan je dnes již zastaralý název pro thioalkoholy. Podle dnešních názvoslovných pravidel se merkaptany nazývají thioly. Jejich název je odvozen od jejich schopnosti vázat ionty rtuti(II) (latinsky mercurium captans = zachycující rtuť).

Merkaptany jsou vysoce hořlavá kapalina, která uvolňuje toxické výpary. Je o něco lehčí než voda, ale nemísí se s ní. Pro merkaptany je typický jejich výrazně nepříjemný zápach.

Merkaptany: Nebezpečí


Merkaptan má tendenci se náhle vznítit. Musí být přepravován v uzavřených nádobách. Při zvýšení tlaku hrozí nebezpečí výbuchu. Výbušná směs může vzniknout také s teplým okolním vzduchem.

Páry merkaptanu mohou být neviditelné a jsou těžší než vzduch. Šíří se po zemi a mohou pronikat do kanalizace a sklepů.

Toxické výpary vznikají také při požárech. Požáry se nesmí hasit vodou.

Naše technologie čištění


Páry merkaptanu vznikající při sušení čistírenských kalů odstraňujeme pomocí našich UV ozónových systémů čištění vzduchu a navazujících filtrů s aktivním uhlím.

Produkt

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Výhody řešení oxytec


  • Velmi účinné
  • Malá potřeba místa
  • Nižší spotřeba energie než u tepelných procesů
  • Velmi nízké nároky na údržbu

Máte nějaké dotazy nebo
Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: