Skip to main content

Odmítnutí odpovědnosti


Odpovědnost za obsah

oxytec ag, Curych, Švýcarsko, je tvůrcem a odpovědným provozovatelem těchto webových stránek.

Nezaručujeme, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou ve všech případech úplné, správné a aktuální.

Vyhrazujeme si právo na změny nebo doplnění poskytovaných informací nebo na jejich odstranění bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání informací nebo poskytování služeb přístupných na těchto webových stránkách.

Odpovídáme pouze za vlastní obsah těchto webových stránek. Nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto externí obsahy nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají autorským právům. Kopírování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.