Skip to main content

Dobrá optika, vyloučení mastnoty a zápachu.
Řešení odsávání vzduchu pro steakhouse.


Čištění odpadního vzduchu v památkově chráněné staré budově

Situace

Steakhouse se nachází v památkově chráněné budově v centru města. Střešní nástavby a vysoké komíny proto nejsou možné. Nájemci v přilehlých kancelářských budovách netolerují žádné obtěžování zápachem. 

Problém

Aktivní uhlí použité v předchozích projektech přestalo být účinné po pěti týdnech. Kromě toho bylo nutné systém často čistit kvůli velmi vysokému požárnímu zatížení.

Řešení

Instalace systému CKA snížila zápach o 96 % a kapoty a potrubí jsou od té doby bez mastnoty.

„Údržba se výrazně snížila. Sousedé si už nestěžují. Skvělé.“

Felix B.

Produkt

CKA IB

UV ozónový modul s integrovaným předřadníkem

Výhody

  • Rozsáhlá neutralizace pachů v prostředí
  • Nízké nároky na údržbu
  • Méně provozních přestávek

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: