Skip to main content

Místnost odlučovače tuků bez zápachu


Situace

Z protipožárních důvodů a kvůli zápachu se tuk oddělený od odpadního vzduchu ze stravovacích zařízení uchovává ve speciálních místnostech, dokud není zlikvidován.

Problém

V místnostech s odlučovačem tuku vzniká obrovský zápach, který se rychle šíří do sousedních místností. Při výměně vzduchu se dostává ven a často velmi obtěžuje i venku.

Podobné problémy se vyskytly i v místnostech s odpady a lze je řešit stejným způsobem

Řešení

S plazmovým systémem odvádění vzduchu lze pachy z odváděného vzduchu téměř úplně odstranit. Následný filtr s aktivním uhlím odstraňuje poslední pachové částice a funguje také jako katalyzátor. Ten je znovu a znovu čištěn ozonem generovaným prostřednictvím plazmy.

Produkt

CEA mini

Výhody

  • Místnosti s odlučovači odpadů a tuků lze umístit a provozovat snadněji, aniž by docházelo ke konfliktům.
  • Nízké náklady na údržbu a energii

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: