Skip to main content

Udržitelnost klimatizační techniky na veletrhu ISH Frankfurt: Inovativní řešení pro dezinfekci vzduchu, který dýcháme


Hala 8, stánek A84 „Nikdy předtím jsme si tolik neuvědomovali důležitost bezpečných dodávek energie a vody. Ale především: jaké důsledky může mít příliš velká závislost na jednotlivých zdrojích a dodavatelích energie.“ Moderní větrací a klimatizační technika nabízí velký potenciál pro energetickou účinnost. Výhody přívodního a cirkulačního vzduchu provozovaného s modulem UV-C:
  • Míra dezinfekce: 90 až 99 %.
  • Absolutně žádná tvorba ozonu
  • Žádná tvorba oxidů dusíku
  • Žádná tvorba jemného prachu
  • Systém je provozován s regenerativní energií, je udržitelný.
  • Likvidace zářičů je upravena zákonem a je bezplatná
  • Žádná chemická výměna přiváděného vzduchu (venkovní vzduch)
Navštivte nás: ISH – Frankfurt 13.-17.03.2023 Hala 8.0 A84