Skip to main contentOzonová flotace

Snadnější čištění odpadní vody


Organicky znečištěné odpadní vody lze snáze předčistit zavedením ozonu: Ozon způsobí, že se uhlíkové sloučeniny transportované ve vodě shlukují a vyplavou na hladinu. Odtud lze ztuhlé složky mechanicky odstranit.

Jak ozon dezinfikuje vodu


Když se voda ošetřená ozonem dostane do kontaktu s povrchem, který má být dezinfikován, přenese na tento materiál volný, vysoce reaktivní atom kyslíku. Nečistoty a zárodky na materiálu jsou vázány kyslíkem.

Ozon čistí mnohem rychleji a účinněji než chlór a kromě kyslíku nevznikají žádné vedlejší ani odpadní produkty. Ozon nepoškozuje lidskou pokožku, neznečišťuje čištěné povrchy ani stroje na zpracování potravin.

Oblasti použití: Dezinfekce vody ozonem


Výroba potravin

Při výrobě potravin je největším nebezpečím kontaminace. Bakterie, kvasinky, spory plísní a viry ve vzduchu mohou ohrozit výrobky i zaměstnance. Zároveň se chcete pokud možno vyhnout chemickým dezinfekčním prostředkům.

Dezinfekce ozonem je nákladově efektivní, bezpečný a automatizovaný proces, který se v potravinářském průmyslu již široce používá.

Chladírny se sníženým výskytem choroboplodných zárodků

Trvanlivost a kvalita se ještě zvýší, pokud jsou chladírny prakticky bez bakterií. Za tímto účelem se doporučuje před opětovným naložením zboží místnosti umýt ozonizovanou vodou. Jedná se o velmi dobrý způsob, jak zabránit infekci salmonelou.

Produkce ryb

Je známo, že ryby jsou obzvláště citlivé. Ozonová dezinfekce výrobních hal přináší výrazné zlepšení vzhledu zboží a prodloužení jeho trvanlivosti. Riziko nákazy listeriemi je eliminováno.

Procesní a prací voda

Voda hraje zásadní roli v mnoha výrobních procesech v potravinářském průmyslu. Prostřednictvím této vody se do výrobků mohou dostat choroboplodné zárodky.

Ozonizační systémy udržují vodu hygienicky čerstvou a obvykle šetří používání chemikálií. Ovoce, salát nebo zelenina umyté ozonizovanou vodou zůstávají déle čerstvé.

Výhody dezinfekce ozonem


  • Nahrazuje časově náročnou dezinfekci utěrkou.
  • Lze automatizovat
  • Zdravotně nezávadný, nezanechává rezidua, eliminuje nebo snižuje používání chemikálií
  • Lze snadno integrovat do stávajících systémů

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: