Skip to main content

Internorga 2023: Udržitelné čištění odpadního vzduchu a větší flexibilita pro gastronomii


Snad žádné jiné odvětví nebylo v posledních letech vystaveno takové zkoušce jako gastronomie a hotelnictví. Tři roky pandemií, výluk, rostoucích cen energií a surovin nutí gastronomii a hotelnictví k novým úvahám. 

Budoucnost těchto a mnoha dalších odvětví představují udržitelné výrobky a služby a energeticky účinné technologie. 

Oxytec vytváří větší flexibilitu ve směrování odváděného vzduchu, a tím poprvé umožňuje realizaci mnoha konceptů.

Individuální a energeticky úsporné systémy pro eliminaci tepelné zátěže, vlhkosti a nečistot ve vzduchu v komerčních kuchyních společnost oxytec neustále vyvíjí na základě nejnovějších technologií a s využitím solidních odborných znalostí. Tyto systémy poskytují příjemné tepelné podmínky při nízkých provozních nákladech.

Kromě energetické účinnosti existují i další důvody, proč jsou systémy čištění odpadního vzduchu v kuchyni nezbytné:

– Bezpečnost práce

– hygiena

– Požární ochrana

– ochrana budov

Navštivte nás:

INTERNORGA – Hamburk

10.-14.03.2023 
Hala B7

319