Skip to main content

Dimethylsulfid – (CH₃)₂S

Někdy užitečné někdy jedovaté


Dimethylsulfid je nejběžnější sloučenina síry, která se vyskytuje v přírodě. Je například příčinou zápachu moře a vzniká také při vaření různých druhů zeleniny a mořských plodů.

V potravinářském průmyslu se dimethylsulfid používá jako součást koření a vytváří žádoucí chuť mnoha potravin, například kakaa, čaje nebo vína.

V petrochemickém průmyslu se dimethylsulfid používá při rafinaci ropy a v dalších výrobních procesech, např. k regulaci tvorby koksu a oxidu uhelnatého. Kromě toho se dimethylsulfid používá k regulaci prašnosti ve válcovnách oceli a v řadě organických syntéz. 

Dimethylsulfid se také používá jako rozpouštědlo pro barvy, jako odstraňovač nátěrů a jako rozpouštědlo a oxidační činidlo v organické chemii a biotechnologii.

Dimethylsulfid: Nebezpečí


Dimethylsulfid je vysoce hořlavá chemická látka a je klasifikována jako zdraví nebezpečná. Je velmi těkavý, jeho páry jsou těžší než vzduch a tvoří s ním výbušnou směs. 

Při zahřívání nebo hoření se plyn rozkládá za vzniku korozivních, toxických par (sirovodík, oxidy dusíku).

Při vdechnutí plynu může dojít k poruše vědomí nebo dokonce ke ztrátě vědomí.

Mezní hodnoty TA-Luft


Přístroj TA-Luft počítá dimethylsulfid jako celkový uhlík. 

Jako mezní hodnoty v objemovém toku tedy platí 500 g/h a 50 ppm hmotnostní koncentrace.

Naše technologie čištění


Neutralizujeme dimethylsulfid v odpadním vzduchu způsobem šetrným k životnímu prostředí pomocí katalytického čištění odpadního vzduchu pomocí UV ozonu a následného filtru s aktivním uhlím.

Produkt

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Výhody řešení oxytec


  • Velmi účinné
  • Malá potřeba místa
  • Nízká spotřeba energie 
  • Velmi nízké nároky na údržbu

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: