Skip to main content

Čistění výfukového vzduchu výškové bistro

Odsávání vzduchu z kuchyně bez zápachu


Situace

Na okraji areálu nemocnice se nachází výškový lůžkový blok, který měl být rekonstruován. Součástí koncepce rekonstrukce bylo také nové bistro pro zaměstnance a pacienty se záměrem nabízet zde kromě obědového stolu také kávu, zákusky a občerstvení.

Odpadne donášková služba, místo toho se budou jídla čerstvě připravovat ve vlastní kuchyni, která se nachází vedle bistra v přízemí.

Problém

Podle právních předpisů musí být odpadní vzduch znečištěný tukem a zápachem odváděn 3 metry nad střechu. Pro 21patrovou výškovou budovu je to složitá a nákladná záležitost.

Řešení

Provádějící firma se rozhodla vypouštět odpadní vzduch horizontálně do okolí. Nízkoteplotní plazmová technologie, kterou společnost oxytec optimalizovala pro své jednotky, byla vyvinuta právě pro tyto aplikace.

Plazmová jednotka Cleanair CAP (v tomto případě s objemovým průtokem 5000 m3/h) se jednoduše instaluje jako odtahová jednotka do odtahového potrubí v kuchyni, v provozní místnosti nebo – jako v tomto případě – do podhledu. Jednotky oxytec jsou nastavitelné a elektronicky monitorované. To znamená, že je nutná pouze běžná údržba. Výsledkem je pak požadovaná čistota odváděného vzduchu.

Produkt

CAP

Plazma s čistým vzduchem
Plazmový kompletní systém, téměř úplná eliminace zápachu

Výsledek

Vývod vzduchu je nyní přímo na fasádě, kde je téměř neviditelný a neruší architekturu. Nově navržená fasáda tak zůstala zachována a bylo možné upustit od dalších, nákladově náročných přívodních šachet do horního patra.

Výhody

  • Časově náročné vedení odváděného vzduchu přes střechu již není nutné.
  • Nedochází k obtěžování zápachem.
  • Odsávací potrubí zůstává bez mastnoty.

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

What would you like to know?

Simply put your question to our AI. They will answer you individually:

AI Chat

Chatbot Overlay

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: