Skip to main content

Ryby, kouř, znečišťující látky a zápach. Řešení pro těžké případy.


Čištění odpadního vzduchu z udírny

Situace

Uzení je tradiční způsob konzervace potravin a jejich aromatičnosti. Jak už název napovídá, hlavní roli hraje kouř.

Problém

Čištění odpadního vzduchu při zpracování masa a ryb způsobuje v závodech zvláštní problémy. Téměř všechny emise z udírenských provozů jsou organického původu a skládají se z mastných, dehtovitých nebo olejnatých sloučenin, které jsou navíc silně zapáchající.

To klade zvýšené nároky na filtrační techniku pro čištění spalin. Systém totiž musí současně odlučovat pevné látky (dehet) a pachy. Dalším komplikujícím faktorem je, že mnoho běžných systémů se rychle ucpe dehtem nebo mastnotou a brzy se stanou nepoužitelnými.

Řešení

Instalujeme vícestupňový systém, který nejprve vyčistí proud vzduchu pomocí pračky kouře, čímž dosáhneme výrazného snížení znečištění částicemi. Současně se vzduch ochlazuje.

Následné katalytické čištění odpadního vzduchu neutralizuje různorodé sloučeniny uhlíku pomocí UV záření a ozonu. Volné molekuly kyslíku, které vznikají působením UV světla, reagují se znečišťujícími látkami a udržují filtr s aktivním uhlím na konci linky volný.

Výsledek

Po instalaci již nelze vnímat pachové znečištění. 

Tuky, a tedy i částice nesoucí zápach v odpadním vzduchu, jsou téměř úplně spáleny za studena. V potrubí odváděného vzduchu a v jeho okolí se již netvoří usazeniny sazí.

Výhody

  • Rozsáhlá neutralizace těkavých organických látek a zápachu
  • Kompaktní, lehké a rychle připravené řešení
  • Nízké náklady na údržbu
  • Nízké náklady na energii
  • Soulad s TA-Luft

CSA

Clean Smoke Air
Automatizovaný systém čištění kouře

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: