Skip to main content

Saniair pro

Kompaktní UV ozonová jednotka pro rychlou dezinfekci místností

Technické vlastnosti

Tato kompaktní čistička vzduchu v místnosti účinně odstraňuje zápach a dezinfikuje povrchy a vzduch v místnosti pomocí technologie UV-C/ozon. Povrchy jsou dezinfikovány zejména na těžko přístupných místech.

Oblasti použití

 • Čistí a dezinfikuje skladovací a nakládací prostory, přepravní kontejnery, sterilní a laboratorní prostory, čistírny odpadních vod, prostory pro zpracování kalů, prostory pro odpady.
 • Vhodné také pro potravinářský průmysl, gastronomii, pekárny a řeznictví.
 • Rychlá dezinfekce
  Potravinářská výroba
 • Kontejnery
 • Sterilní a laboratorní prostory
 • Skladovací prostory a nakládací rampy
 • Stáje pro zvířata (prázdné)

Funkce

 • Při recirkulačním čištění vzduchu UV/ozonem proudí vzduch v místnosti přes speciální trubice produkující UV-C světlo (fotozonové lampy).
 • Záření z těchto lamp přeměňuje přírodní kyslík na ozon, který se následně slučuje s choroboplodnými zárodky a látkami způsobujícími zápach ve vzduchu. Při tomto procesu vazby dochází k oxidaci organických látek.
 • Ozon je při pokojové teplotě plynný, a proto zcela dezinfikuje vzduch v místnosti a všechny povrchy.
 • Zabraňuje vzniku odolnosti proti zárodkům

Vložte

 • Čistí a dezinfikuje skladovací a nakládací prostory, přepravní kontejnery, sterilní a laboratorní prostory, čistírny odpadních vod, prostory pro zpracování kalů, prostory pro odpady.
 • Vhodné také pro potravinářský průmysl, gastronomii, pekárny a řeznictví.
 • Rychlá dezinfekce
  Potravinářská výroba
 • Kontejnery
 • Sterilní a laboratorní prostory
 • Skladovací prostory a nakládací rampy
 • Stáje pro zvířata (prázdné)

Technologie Materiál

 • Fotokontejnerová trubice produkující světlo UV-C
 • Ve vysoce kvalitním pouzdře z nerezové oceli
 • Žádná radiační zátěž vně jednotky
  s přístrojem

Údržba instalace

 • Možnost montáže na strop nebo na stěnu
 • Připraveno k zapojení
 • Nezávislost na ventilaci budovy

Další informace

 • Žádná tvorba kondenzátu
 • Žádné filtry ani chemikálie
 • Žádné zbytky oxidů dusíku nebo chemikálií
 • Žádná koroze chloru v důsledku parní fáze
 • Regulace ozonu zajišťuje, že se v místnosti po určitou dobu udržuje účinná hladina ozonu. Po dezinfekci zase zařízení
 • Sanipro 2000 reguluje rychlý rozklad ozonu v místnosti.

Technische Daten

název produktu Vhodné pro
m³ (Geruch)
Vhodné pro
m³ (Dezinfekce)
Připojení-
leistung in W
Rozměry
in mm (H x B x L)
Hmotnost
v kg
Materiál
Sanipro 2000 800 200 600 400 x 400 x 1000 70 Z broušené nerezové oceli

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.