Skip to main content

CHO  Formaldehyd

Surovina a znečišťující látka zároveň


Formaldehyd je plynná organická sloučenina, která se v nízkých koncentracích velmi často vyskytuje i v přírodě, např. ve dřevě. Formaldehyd je bezbarvý, štiplavě páchne a je velmi dobře rozpustný ve vodě.

Formaldehyd vzniká při neúplném spalování a jiných oxidacích materiálů obsahujících uhlík. Formaldehyd se také hojně používá v chemickém průmyslu.

Nebezpečí formaldehydu


Formaldehyd je extrémně toxický. Již při velmi nízkých koncentracích 0,01 ppm může způsobit podráždění látek. Jeho kyselý, štiplavý zápach je patrný již od 0,5 ppm a poté může dojít i k podráždění úst a nosu.

Při koncentraci 30 ppm a více je člověk ohrožen na životě, protože může vzniknout otok plic.

Nařízení EU 1272/2008 (CLP-V) po novele z 5. června 2014 (EU 605/2014) stanoví, že formaldehyd musí být označen jako „karcinogen 1B“ a také jako „mutagen 2“. Formaldehyd je tedy považován za „pravděpodobně karcinogenní“ a je podezřelý ze změny genetického materiálu.

Kde se formaldehyd vyrábí


Při výrobě potravin vzniká formaldehyd ve výfukových plynech pražíren kávy a udíren.

V chemickém průmyslu je formaldehyd důležitou surovinou a používá se při výrobě hnojiv, laků, barev, pojiv, lepidel, prostředků na ochranu dřeva a mnoha dalších výrobků.

Formaldehyd se často vyskytuje při výrobě dřeva, například MDF, OSB nebo dřevotřískových desek, při výrobě laminátu a při výrobě povrchů nábytku.

Formaldehyd se používá také při úpravě textilií, např. k impregnaci, a při recyklaci papíru.

Formaldehyd se vyskytuje také v cigaretovém kouři.

Mezní hodnoty


TA-Luft v současné době stanoví mezní hodnotu formaldehydu 20 mg/m3.

Tato mezní hodnota však má být stanovena výrazně nižší. Předpoklad je 5 mg/m3.

TA-Luft stanoví mezní hodnotu formaldehydu 12,5 g/h v hmotnostním toku.

Hmotnostní koncentrace nesmí překročit mezní hodnotu formaldehydu 5 mg/m3.

Naše technologie čištění


Čistým a ekologickým procesem, který detekuje i další možné škodliviny, neutralizujeme formaldehyd ve výfukovém vzduchu:

Ve vícestupňové čisticí části je odsávaný vzduch nejprve zbaven velké části formaldehydového zatížení pomocí mokré pračky. Následné katalytické čištění pomocí UV ozonu a následný filtr s aktivním uhlím odstraní poslední znečišťující látky.

Produkt

CWA

Čistý vzduch v pračce
Systém čištění odpadního vzduchu, odstraňuje částice rozpustné ve vodě a nesoucí zápach, zejména amoniak.

Produkt

CEA

Čistý výfukový vzduch
Systém čištění odpadního vzduchu UV ozónem pro splnění požadavků TA Luft

Výhody řešení oxytec


  • Velmi účinné
  • Mnohem nižší spotřeba energie než u tepelných procesů
  • Velmi nízké nároky na údržbu
  • Neutralizuje také téměř všechny ostatní látky znečišťující ovzduší

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

What would you like to know?

Simply put your question to our AI. They will answer you individually:

AI Chat

Chatbot Overlay

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: