Skip to main content

Dezinfekce UV-C: Účinná na všechny choroboplodné zárodky a bez vzniku rezistence.


Vývoj rezistence u bakterií je přirozený proces, ke kterému dochází přirozeným výběrem bakterií a jiných mikroorganismů v průběhu času. Když jsou bakterie napadeny antibiotiky, dezinfekčními prostředky nebo jinými antimikrobiálními látkami, mohou některé bakterie přežít díky tomu, že se u nich vyvinou genetické změny prostřednictvím mutací nebo výměny genetického materiálu s jinými bakteriemi.

Tyto změny mohou způsobit, že se bakterie stanou rezistentní vůči určitým antibiotikům nebo jiným antimikrobiálním látkám. Pokud jsou tyto rezistentní bakterie schopny přežít a množit se, může rezistence ovlivnit celou populaci a snížit účinnost antibiotik nebo jiných antimikrobiálních látek.

Vznik rezistence u bakterií představuje závažný problém, protože rezistentní bakterie může být obtížné nebo dokonce nemožné léčit. To může mít vážné důsledky pro veřejné zdraví, protože infekce, které byly dříve snadno léčitelné, mohou vést k závažným nebo dokonce smrtelným onemocněním. 

Proto je velmi výhodné, když je možné zabránit vzniku rezistence pomocí technologie UV-C. Dezinfekce pomocí UV-C funguje i v případě, že zárodky již získaly rezistenci vůči běžným dezinfekčním opatřením, jako je alkohol, antibiotika, … … Dezinfekce UV-C působí na všechny mikroorganismy bez ohledu na to, zda se jedná o často se vyskytující bakterie E. coli, SARS, legionellu nebo plísně.

Navštivte nás:

ISH – Frankfurt nad Mohanem
13.-17.03.2023
Hala 8.0
A84