Skip to main content

Technické vlastnosti

Oblasti použití

Funkce

Vložte

Technologie Materiál

Údržba instalace

Další informace

Technische Daten

Název produktu Objemový průtok vstupní vody
v m³/h
Koncentrace odpadní vody
v g/m³ Methanol
Koncentrace metanolu ve výfukovém vzduchu v
mg/m³
D
v m
Pokles tlaku vzduchu
v Pa
Rozměr (výška)
v m
CAA 30 30 2 100 1,6 1000 ca. 4,5

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás: