Skip to main content

Technické vlastnosti

Oblasti použití

Funkce

Vložte

Technologie Materiál

Údržba instalace

Další informace

Technische Daten

Název produktu Objemový průtok vstupní vody
v m³/h
Koncentrace odpadní vody
v g/m³ Methanol
Koncentrace metanolu ve výfukovém vzduchu v
mg/m³
D
v m
Pokles tlaku vzduchu
v Pa
Rozměr (výška)
v m
CAA 30 30 2 100 1,6 1000 ca. 4,5

Máte nějaké dotazy nebo Chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku?

Kontaktujte nás:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.